Türkiye'de Kamu Çalışanı LGBTI Durumu 2019 Yılı Araştırması
Türkiye'de Özel Sektör Çalışanı LGBTI Durumu 2019 Yılı Araştırması
Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTI Durumu 2018 Yılı Araştırması
Türkiye’de Kamu Çalışanı LGBTI Durumu 2018 Yılı Araştırması
Kadın ve LGBTİ+ Bireylerin Yazılı Basındaki Yeri - 2016
Cinsel ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Taciz ve Saldırı Politikalarının Analizi: Türkiye'deki Üniversiteler için Araç Seti
Yasal Ancak Ulaşılabilir Değil: Türkiye'deki Devlet Hastelerinde Kürtaj Hizmetleri
Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması
SAGE
Akran Eğitimi
Tamamlanan Projeler