2020-2021 Akademik yılı için başvurularımız açıldı! 

Son başvuru tarihi: 31 Mayıs 2020

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Araştırma Merkezi, dokuz ay süreli Doktora Fellowship başvurularını kabul etmektedir. Hem teori hem de pratik alanda toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında disiplinlerarası ve Türkiye'de kadınların statüsüne ilişkin çalışmalar öncelikle dikkate alınacaktır.

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında disiplinler arası araştırma, öğretim ve kurumsal değişim için entelektüel bir merkez olmayı amaçlamaktadır. Amaçlarımızdan biri kadının statüsünü yakından ilgilendirdiği için eşitlik ve toplumsal cinsiyet tartışmalarını yeniden gözden geçirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşırken bu alanın sadece heteroseksüel erkek ve kadın prototipleriyle sınırlı olmadığı, lezbiyen, gey, biseksüel, transgender ve intersesk (LGBTI+) kişileri de kapsadığını biliyoruz. Misyonumuz, seksizmi bitirme ve cinsiyet temelli baskıyı ortadan kaldırma umuduyla, öncelikle Türkiye'de olmak üzere akademik toplulukları ve kamuyu eğitmek ve toplumsal değişim için araştırma yapmaktır.

Seçilen adaylara çalışma alanı, kütüphaneye ve üniversitenin diğer kaynaklarına erişim sağlanmaktadır. Fellowship pozisyonu için adaylara herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Seçilen adayların İstanbul’da ikamet süreleri boyunca Merkezin rehberliğinde halka açık dersler vermeleri, araştırmalarının bir bölümünü Merkezin yayınlar serisinde yayınlamaları ve Merkezin faaliyetlerine katılmaları beklenmektedir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar, niyet mektubu, iki referans, akademik CV, transkript ve tez araştırma önerilerini (en fazla 8 sayfa) [email protected] adresine göndermelidir. Başvuranların tez dışında bütün doktora çalışmalarına yönelik sorumluklarını yerine getirmiş olması ve/veya saha çalışması/araştırması yapması gerekmektedir.

Başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar, Merkez'in üyesi olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’na (TÜBİTAK) başvuru yapma hakkına sahip olacaklardır.