zone

Misyon, Vizyon ve Değerler

Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi, cinsiyet eşitliği alanında disiplinler arası araştırma, öğretim ve kurumsal değişim için entelektüel bir merkez olmayı amaçlamaktadır. Amaçlarımızdan biri olarak, kadının statüsünü yakından ilgilendirdiği için eşitlik ve cinsiyet tartışmalarını yeniden gözden geçirmeyi hedefliyor ve bunu yaparken bu alanın sadece erkek ve kadın prototipleriyle sınırlı olmadığı, lezbiyen, gay, biseksüel, transgender ve intersesk (LGBT+) kişileri de kapsadığını biliyoruz. Özel olarak sistematik ve sürdürülebilir değişim yaratmayla ilgileniyoruz. Merkez, feminist bir organizasyondur. Feminizmi seksist ve cinsiyet temelli baskıyı bitirmeyi amaçlayan bir toplumsal hareket olarak tanımlıyoruz. Bu nedenle, var olan sistemlere daha fazla kadının dahil edilmesinin yeterli olmadığını düşünüyor, onun yerine insanların çeşitliliğine değer veren ve eşitlik şartlarını yaratmaları için güç sistemlerinin dönüşümünü amaçlıyoruz. Bu hedef doğrultusunda, cinsiyet eşitliğinin gerçekleştirilmesinde erkeklerin de rollerinin olduğuna ve maskülinitenin kültürel kodlarının incelenmesinin önemli olduğuna inanıyoruz. 

Misyon

Misyonumuz, seksizmi bitirme ve cinsiyet temelli baskıyı ortadan kaldırma umuduyla, öncelikle Türkiye'de, akademik toplulukları ve kamuyu eğitmek ve onlar için araştırma yapmaktır.

 

güç Direniş Eşitlik

 

Değerler

İnsan odaklı - Merkez için insanlar önceliklidir. Kişilerin sadece Merkezle çalışırken taşıdıkları kimlikleri değil bütüncül kimlikleri kabul edilecektir ve eşit olarak muamele edilecektir.

İletişim - Merkez, istişari (danışma temelli), çatışmacı olmayan ve aktif dinleme yaklaşımını benimseyen açık iletişim usulünü uygular.

Saygı - Merkez, kişileri ve onların farklılıkarını hiyerarşik olmayan bir tutumla tanıyan ve onlara değer veren saygılı ve işbirliğine dayalı bir alandır.

Demokrasi - Merkez demokratik yolları kullanarak karar veren demokratik bir çevredir.

Vizyon

Toplumda cinsiyet eşitliği ve cinsiyet temelli baskıyla mücadelede Kadir Has Üniversitesi'ni

  • Yüksek kalite, bilimsel araştırma üreterek,
  • Cinsiyet eşitliği planları ve aktiviteleri organize ederek,
  • Üniversite ile aktif işbirliği kurarak (kampanyalar ve atölyeler)
  • Diğer kurumlarla network yaparak,
  • Seminerler düzenleyerek ve seminerlere katılarak,
  • Farkındalık kampanyaları düzenleyerek,
  • İtibar yönetimini geliştirerek (iletişim becerilerini ve markayı)
  • Maskülinite meselelerinde erkeklere ulaşarak ve onlarla çalışarak,
  • Çeşitliliğe katkıda bulunarak, başat bir kurum haline getirmede önemli bir değişim öznesi olmaktır.

[1] This is heavily inspired by the work of bell hooks. “Feminism Theory: From Margin to Center”. New York: South End Press, 2000.

 

Güncellemeler için lütfen bizi sosyal medyada takip edin! 

 @GenderKhas

 

Merkezden Haberler