GenderEXGenderEX (Araştırmada Mükemmeliyet için Toplumsal Cinsiyet/Gender for Excellence in Research) projesi, güçlü iletişimler sağlayarak bilgi alışverişinde bulunmak ve uluslararası alanda öncü meslektaşların da yardımıyla Türkiye’de yürütülen araştırmalarda toplumsal cinsiyet boyutunun entegrasyonunu teşvik etmek ve bu amaçla en iyi uygulamaları devreye sokmak için tasarlandı. Proje, Merkezimiz tarafından koordine edilecek olup, Kadir Has Üniversitesi'nden proje ekibine Merkez Yöneticimiz Prof. Dr. Mary Lou O'Neil (koordinatör), Doç. Dr. Salih Bıçakçı (Araştırmacı) ve Dr. Öğretim Üyesi Şebnem Eşsiz (Araştırmacı) dahil olmaktadır. GenderEX projesi, uluslararası alanda önde gelen üç ortak üniversite olan; Lund Üniversitesi (İsveç), Cenova Üniversitesi (İtalya) ve Dublin Teknolojik Üniversitesi (İrlanda) iş birliğinde yürütülecektir.  

GenderEx Proje Amacı 

GenderEX'in genel amacı, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi (GWSRC) eğitim ve bu alanda daha fazla araştırmacının katılımını sağlamak için öncelikli olarak Erken Dönem Araştırmacılarına (EDA) odaklanarak araştırmalarda toplumsal cinsiyet perspektifini Türkiye’deki birçok bilimsel disiplinde benimsenmesini arttırmaktır. GWSRC-KHAS, Türkiye'de toplumsal cinsiyet çalışmaları için önde gelen bir merkez olmayı ve AB'de bu alanda mükemmelliği ile tanınan en iyi merkezlerden biri olmayı hedeflemektedir. Bu proje, akademik çalışmalar başta olmak üzere kurumsal yapılardaki tüm çalışmalarında toplumsal cinsiyet boyutun ile ele alınmasını sağlamayı  amaçlamaktadır.  

GenderEX Proje Hedefleri: 

GenderEX projesinin temel olarak dört ana hedefi bulunmaktadır.  

  1. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet perspektifini içeren (CTCP) tüm akademik alanlarda araştırma içeriğine entegre etmek ve farkındalık yaratmak, 
  2. Erken Dönem Araştırmacılarına (EDA) özel olarak odaklanarak, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet boyutlarını entegre eden araştırmacıların kapasitesini ve havuzunu artırmak, 
  3. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet perspektifini içeren (CTCP) akademik üretim için gelecekteki oluşabilecek ortaklıklar için ağ oluşturma fırsatları yaratmak, 
  4. GWSRC-KHAS'ta araştırma yönetimi, yönetim becerileri ve araştırma itibarını güçlendirmek. 

CTCP entegrasyonu için eğitim; 

Çoğu zaman iyi niyetli ve toplumsal cinsiyet önyargısının farkında olmasına rağmen, birçok araştırmacı CTCP’yi entegre etmede sorunlar yaşamaktadır. Bunu ele almak için GenderEX, beşeri bilimler ve sosyal bilimlerin yanı sıra mühendislik ve doğa bilimlerinde CTCP eğitimleri sunacaktır. Bu eğitimler, araştırmacıların CTCP'yi entegre etme kapasitesini ve bilgi birikimini artıracaktır. Ek olarak, GenderEX eğitim programı, Erken Dönem Araştırmacılarına (EDA) özel olarak odaklanacak ve CTCP’yi entegre eden araştırmacı havuzunu artırmanın bir yolu olarak hizmet edecektir. 

Online eğitim programlarımıza başvurularımız açılmıştır.  

Türkiye’deki Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ile Hukuk alanında araştırma yapan erken dönem araştırmacılarını yönelik bir çevrimiçi atölye çalışması için; 

http://genderex.eu/sosyal-bilimler-beseri-bilimler-ve-hukuk/  

Türkiye’deki Doğa Bilimleri ve Mühendislik alanında araştırma yapan erken dönem araştırmacılarını yönelik bir çevrimiçi atölye çalışması için; 

http://genderex.eu/toplumsal-cinsiyet-perspektifinin-doga-bilimleri-ve-muhendislik-arastirmalarina-entegrasyonu/  

http://genderex.eu/