Mentorship 360Mentorship

Mentorship 360o, üniversite eğitimini tamamlamaya yakın kadınlardan, emeklilik sonrasını düşünen kadınlara kadar, tüm kariyer seviyelerinden kadınları kapsayan ve onlara interaktif mentorluk sunan, 360 derecelik bir programdır.

Mentorship 360o, tüm kariyer seviyelerinden kadınlar arasında interaktif bir bağlantı kurmakla kalmayıp, aynı zamanda kadınların profesyonel olarak ilerlemek istedikleri sektörlerle de bağlantı kurmalarını sağlar. Bu program, önde gelen Türk ve yabancı firmalar, akademi, vakıflar, uluslararası kar amacı gütmeyen organizasyonlar, diplomatik görevler ve bireysel girişimciler arasında bir işbirliği de yaratacaktır.

Mentorship 360o, seçilmiş, kadın öğrenci liderleri, kariyerlerinin daha başında olan kadınlar, orta seviyede olan kadın müdürler, kadın yöneticiler ve emeklilik sonrası kariyer şansları arayan kadınlar arasında olacak kapalı, yuvarlak masa oturumları ile meydana gelecektir. Bu oluşan Mentorship 360“sınıfı”, birlikte, kendi perspektiflerini, stratejilerini ve önerilerini paylaşacaklardır. Mentorship 360o, aynı zamanda, daha iş pazarına girmemiş ya da iş pazarındaki yerini değiştirmek isteyen üyeleri için mülakat ve girişimci workshopları sunmaktadır. Son olarak, Mentorship, üyelerinden gelen verileri yine üyelerin seçtiği konularla kombine edecek üst seviye ve açık etkinlikler düzenleyecektir.  


Sesini DuyurSesini Duyur

Türkiye'de LGBTI topluluğu, ayrımcılığa maruz kaldıkları ve kamusal alanda var olmalarına izin verilmedikleri için gizli kalmaktadır. LGBTI topluluğunun bu uygulamalarla karşılaşması, bu konu hakkında cehaletin ve önyargıların yayılmasına yol açmaktadır (WVS Veritabanı). Araştırmalar, Ankara ve İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının % 50'sinin homofobi seviyesinin yüksek olduğunu ve bunun sebeplerinden birisinin ise öğrencilerin LGBTI bireyler ile ilgili bilgi seviyelerinin düşük olmasından kaynaklandığını göstermiştir. (Şah 2012). Bu nedenle, Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi, LGBTI bireyler için bir platform olan "Sesini Duyur" adlı projeyi oluşturmak için Hollanda Konsolosluğu İnsan Hakları Vakfı'nın desteğini istemiştir.  

Bu proje ile özellikle Kadir Has Üniversitesi öğrencileri arasında LGBTI bireylerin görünürlüğünü artırmak için bir araç oluşturulmuştur. Proje, LGBTI bireylerin kendilerini tanımlamalarına ve Türkiye'de bir LGBTI birey olma deneyimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bir forum oluşturmak için interaktif bir web platformu yaratmayı amaçlamıştır. Proje, LGBTI bireylerin kendilerini ifade etmeleri ve tanımlamaları için bir fırsat yaratmıştır. Aynı zamanda izleyicilere bu konu hakkında direkt bilgi sağlayarak eleştirel düşüncelerini harekete geçirmiştir. LGBTI bireylerinin paylaştığı hikayelere, video ve ses dosyalarının izlenebileceği, dinlenebileği ve indirilebileceği interaktif web sayfasından ulaşılabilir.  Bu hikayelerle, 2015-2016 yıllarının sonuna kadar İstanbul'daki üniversitelerde okuyan öğrenciler arasında Türkiye'de LGBTI hakları konusunda farkındalığın artırılması amaçlanmıştır.