Etkinlikler

 • 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
 • Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü

Atölye ve Aktiviteler

 • Cinsel Tacizle Mücadele Atölyesi
 • Oryantasyon Sunumu 

Konferanslar

 • Cinsiyet ve Sürgün - Ortadoğu'da Suriyeli Kadınlar ve LGBTI Mülteciler Konferansı
 • Medeni Hukukta Kadın Konferansı "Kadın Vücudunun Muayenesi, Vücut Örnekleri ve Genital Muayene Suçu"
 • Bir Koruma Önlemi Olarak
 • CIND-Kadınlar Konferansı
 • Evrensel İnsan Hakları ve Kültür ikilemini Yeniden Düşünmek: Güney/Kuzey Perspektivleri
 • Dis-lokasyon/Re-lokasyon: Güney Afrika'da Yabancılaşma ve Kimlik Konferansı
 • Bir Koruma Önlemi Olarak "Kadın Vücudu ve Genitali Muayenesi Suçu"
 • Hukukta Feminist ve Queer Yaklaşımlar Konferansı
 • Türk Televizyonunda Cinsiyet ve Temsil Konferansı
 • Hukuk ve Cinsiyet