Feminist kütüphanemizdeki bazı kitaplara göz atın. Merkezimiz feminist bir kütüphane kurarak feminizm alanında farklı teorik tartışmaları göz önüne sermeyi ve bu yolla sizlerin ufkunu açmayı umuyor. Kütüphanemizin daha geniş kapsamlı versiyonuna ulaşmak istersiz lütfen bizimle irtibata geçin! Aşağıdaki kitapların tümü, Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesinde bulunabilir.


handmaid's tale

The Handsmaid's Tale

by Margaret Atwood

Handmaid's Tale (1985), Kanadalı yazar Margaret Atwood'un kurgusal bir yapıtı olan distopik bir romandır. Kitap, yakın bir gelecekte Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan ve hükümeti devirerek totaliter bir Hıristiyan teokrasisi tesis eden bir sistemde, boyunduruk altındaki kadınların mücadelelerini ve nasıl öznellik kazandıklarını çeşitli yollardan irdelemektedir.


Gender Trouble

Judith Butler

1990'da yayımlandığında feminist kuramda ve toplumsal cinsiyet araştırmalarında çığır açan, queer kuramın öncü metinlerinden sayılan Cinsiyet Belası nihayet Türkçede. Judith Butler'ın cinsiyetin ne ölçüde 'doğal' olduğunu sorgulayarak cinsiyetin performatif yapısına dair kışkırtıcı savını ilk kez ortaya koyduğu bu metin, birbiriyle bağlantılı pek çok tartışmayı birden barındırıyor.

Gender trouble

second sex

The Second Sex

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir'un bu başyapıtı, Batı düşüncesinde "kadın"ın güçlü bir analizi yaparken kadın-erkek eşitsizliği üzerine çığır açan bir araştırmadır. Kadınların tarih boyunca maruz kaldığı rolleri irdeleyen bu kitap feminist felsefenin önemli bir çalışması ve ikinci dalga feminizmin başlangıç noktası olarak görülmektedir.


The Feminine Mystique

Betty Friedan

Kadınlığın Gizemi, 1960'lı yıllarda orta sınıf Amerikan kadınlarının geleneksel anne ve ev hanımları rollerinin kadınlara anlamlı yaşamlar sağlamadığını ele alan en etkili kitaplardan biriydi. Betty “adı konmamış sorunu”, kadınların öfkeli ve bastırılmış hissetiği birçok yolu öne çıkaran bir dizi derin makalelerle incelemiştir.

feminine

a room

A Room of One's Own

Virginia Woolf

Kadın hareketinin elden düşürmediği önemli kitaplardan biri olan Kendine Ait Bir Oda, Virginia Woolf’un belki de en kolay okunan kitabıdır. Kolay okunur, çünkü konu çok somuttur: “Kadın ve Edebiyat.” Erkeklerin kadınlara bıkıp usanmadan tekrarladıkları ‘ezeli’ ve de ‘ezici’ bir soru vardır: “Bizler kadar düşünme yeteneğiniz olduğunu ileri sürüyorsunuz. Madem öyle, neden Shakespeare gibi bir deha çıkaramadınız?” İşte Virginia Woolf, bu ‘yakıcı’ soruya tarihsel ilişkilerin kökenine inip kütüphane raflarında şöyle bir gezindikten ve de kısa bir kadın edebiyatı tarihçesi çıkardıktan sonra esaslı bir yanıt getiriyor. Ve şöyle sesleniyor kadınlara: “Para kazanın, kendinize ait ayrı bir oda ve boş zaman yaratın. Ve yazın, erkekler ne der diye düşünmeden yazın!..”


Gender: The Key Concepts

Mary Evans & Carolyn Williams

Bu kitap cinsiyet çalışmalarında sıklıkla kullanılan ve bu konuyu inceleyenlerin bulması zor 37 terim, teori ve kavramlara genel bir bakış sunmaktadır. Her girdi, kavramın eleştirel bir tanımını sağlarken, kavramın arka planını, kullanımını ve dönemle ilişkili önemli figürleri incelemektedir.

key concepts

Sex world

Sex & World Peace

Valerie M. Hudson, Bonnie Ballif-Spanvill, Mary Caprioli, Chad F. Emmett

"Seks ve Dünya Barışı", siyaset ve güvenlik söyleminde çeşitli varsayımları irdeleyerek, kadının güvenliğinin devletin güvenliğinde çok önemli bir faktör olduğunu göstermektedir. Yazarlar, küresel ortamda mikro düzeyde toplumsal cinsiyet şiddetini ve makro düzeyde devlet barışçılığını karşılaştırarak, bulguları detaylı analizler ve renkli haritalar ile desteklemektedir.


The Lesbian and Gay Studies Reader

Henry Abelove, Michèle Aina Barale & David M. Halperin 

“Lezbiyen ve Gay Araştırmaları Okuyucusu”, lezbiyen ve gay çalışmalarında kapsamlı disiplinlerarası bir antolojisi sunmaktadır. 42 eseri bir araya getiren bu koleksiyon, lezbiyen/gay çalışmalarının günümüzdeki durumunu bu alanda yapılan çalışmaların kapsam ve çeşitliliğini gözler önüne sermektedir.

studies reader

Women politics

Women, Politics and Power: A Global Perspective

Melanie M. Hughes, Pamela Paxton

“Women, Politics and Power”, kadınların siyasi katılımını ve temsilini geniş bir yelpazede ülke ve bölgeler bağlamında detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Geniş istatistiksel veriler ve ayrıntılı vaka incelemeleri hem tarihsel eğilimleri hem de çeşitli ülkelerdeki kadınların siyasi gücünün bugünkü durumunu belgeliyor.


Is Multiculturalism Bad For Women?

Susan Moller Okin, Joshua Cohen, Matthew Howard, Martha C and Nussbaum 

Çok eşlilik, zorla evlilik, kadın sünneti, tecavüze maruz bırakılan kadınları cezalandırma, sağlık ve eğitim alanlarında erkekler ve kadınlar için farklı erişim, eşit olmayan mülkiyet hakları, toplanma ve siyasi katılım. Bu uygulamalar ve koşullar dünyanın bazı yerlerinde standarttır. Çok kültürlülüğe ve özellikle de belirli azınlık gruplarının haklarına yönelik talepler liberal demokrasilerin yayılma olasılığını artırıyor mu? Toplumsal cinsiyet eşitliğine olan bağlılığımız ile azınlık kültürlerinin veya dinlerinin geleneklerine saygı duyma arzumuz arasında temel çatışmalar var mı? Bu kitap, bu gibi tedirgin edici soruları kışkırtıcı, tutkulu ve aydınlatıcı bir tartışmayla cevaplamaya çalışıyor.

bad for women

voice

In a Different Voice: Psychological Theory and Women's Development

Carol Gilligan

“In a Different Voice”, yeni araştırmalara, yeni eğitsel girişimlere ve siyasi tartışmalara ilham kaynağı olmuş, birçok kadın ve erkeğin kendilerini ve birbirlerini farklı bir ışıkta görmelerine yardımcı olmuştur. Gilligan, psikolojinin kadınları ısrarla ve sistematik bir şekilde yanlış anladıklarına inanmaktadır. Bu kitap, psikolojinin yanlış algılamalarını düzeltmeye ve kadın kişilik görüşüne yeniden odaklamaya yöneliyor.


The Beauty Myth: How Images of Beauty Are Used Against Women

Naomi Wolf

Güzellik ve kadın kimliğiyle ilişkimiz hakkındaki görüşümüzü yeniden tanımlayan klasiklerden biri. Günümüz dünyasında kadınlar her zamankinden daha fazla güce, yasal olarak tanınmış haklara ve profesyonel başarılara sahip olmalarına rağmen güzellik miti, çağdaş kadını sonsuz bir umut, öz-bilinç ve kendini nefret sarmalında yakalayan fiziksel mükemmellik takıntısıyla toplumun imkansız "kusursuz güzellik" tanımını yerine getirmeye çalışıyor.

beauty

sexing

Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality

Anne Fausto-Sterling

Neden bazı insanlar heteroseksüel aşkı tercih ederken diğerleri aynı sekse ilgi duymaktadır? Cinsel kimlik biyolojik olarak mı yoksa toplumsal sözleşmenin bir ürünü mü? Bu parlak ve kışkırtıcı kitapla beğeni toplayan yazar, cinsiyete ilişkin en temel bilgilerin bile bilimsel bilginin üretildiği kültüre göre şekillendiğini iddia ediyor. Gerçek hayattaki şaşırtıcı vakaları inceleyerek ve yüzlerce yıllık bilimsel araştırmaları tarayarak, Fausto- Sterling bilim insanlarının tarihsel olarak bedeni nasıl politikleştirdiğini göstermektedir.


Feminist Political Theory

Valerie Bryson

“Feminist Political Theory”, hem batı feminist düşüncesinin geniş kapsamlı bir geçmişini hem de çağdaş tartışmaların aydınlık bir analizini sunmaktadır. Kitap, cinsel şiddet, siyasi temsil ve aile gibi "gerçek hayat" konularıyla ilgili karmaşık teorileri kolay anlaşılır hale getirirken ve bu konularla ilgili kışkırtıcı sorular sormaktadır. Kitabın son baskısı, özellikle feminist siyasal teorinin ve siyah ve postmodern feminist düşüncenin etkisini hesaba katarak, feminist litaretürdeki en son gelişmeleri birleştirmek için tamamen güncellenmiştir.

feminist