25 Kasım 2021 - Make Equality a Reality Atölyesi Çıktıları

Deniz Altuntaş - Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi

---

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında Kadir Has Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyetin izlerini takip ettik. Hazırlamış olduğumuz programı Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi olarak GenderEX projemiz ile birlikte gerçekleştirdik. Programımızın amacı Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin hem günlük hem de üniversite yaşamları bağlamında mekan, söylem ve pratikler gibi başlıklara toplumsal cinsiyet perspektifi ile bakmasını sağlamaktı.

Pandemi şartları nedeniyle etkinliğimiz sadece Kadir Has Üniversitesi öğrencilerine açık ve kısıtlı kontenjan sayısı ile gerçekleşti. Biyoenformatik ve Genetik, Psikoloji, Hukuk, İşletme, Ekonomi, Mimarlık ve Radyo Televizyon Sinema bölümlerinden öğrenciler programa katıldı. Programın ilk bölümünde öğrencilere GooseChase isimli oyun uygulaması üzerinden 23 soruluk bir görev listesi verildi. Her görev için kazanabilecekleri puanlar daha önceden belirlenmişti. Oyun 90 dakika sürdü.

gender center

 

Oyun sonrası öğrencilerle birlikte Galata Salonu’nda GenderEX Projesi Yöneticisi Selma Değirmenci moderatörlüğünde atölye çalışması düzenlendi. 

1) Öncelikli olarak katılımcılardan 25 Kasım’ı bir kelimeyle ifade etmelerini istedik ve oyun ile ilgili en çok zorlandıkları şeyin ne olduğunu sorduk. Bu kelimeleri getirdiğimiz renkli kartonlarla salondaki panoya yapıştırmalarını istedik.

25 kasım
25 Kasım sizin için ne ifade ediyor?
challenge
Oyun bağlamında öğrencilerin okulda en çok zorlandıkları konular

2) Sonrasında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü bağlamında üniversitede yaşadıkları deneyimleri ve oyun bağlamında kazandıkları farkındalıklar konuşuldu. Kadına yönelik şiddete karşı neden toplumsal cinsiyetle ilgili konuların bilinmesi gerektiğine dair tartışıldı. Tartışmada öne çıkan başlıklar:

 • En çok “gender neutral” tuvaletlerin bulunmakta zorlanıldığı ve bulamadıkları belirtildi. 
 • Gender neutral tuvaletlerin tartışmalı bir alan olduğu da belirtildi. Katılımcıların bazı arkadaşlarının cinsiyetlendirilmiş tuvaletlerde daha güvenli hissettikleri söylendi.
 • Gidilecek mekanların LGBTİQ+’lar için de güvenli olup olmamasına göre tercih edildiği belirtildi.
 • Üniversitede öğrencilerin fikirlerini özgürcü ifade etmesi ve en özgür yerin üniversiteler olması gerektiği belirtildi. Kendi kendilerine otosansür uyguladıkları, buna rağmen kendilerini durduran şeyin ne olduğunu ve böyle durumlarda kimle görüşmeleri gerektiğini bilmedikleri söylendi.

3) Bir sonraki bölümde de GenderEX projesi tanıtıldı ve öğrencilerden hem çalıştıkları alan hem bir mekan olarak okula toplumsal cinsiyet perspektifiyle bakmaları ve değerlendirmesi istendi:

 • Renklere bile cinsiyet atandığı belirtildi.
 • Hukuk metinlerinde cinsiyet normlarından bağımsız olarak insan hakları perspektifinden bakılması gerektiği belirtildi.
 • Vergilere değinildi; ped ürünlerinden  %18 vergi alınmasının altı çizildi.
 • Afişlerde yer alan “heteronormatif, queer” gibi terimlerin genelde bilinmediği ve herkesin daha çok anlayacağı afişler yapılması gerektiği söylendi.
 • Feminist bakış açısına sahip sanatçı veya siyasetçilerin artması gerektiği belirtildi. 
 • Haklarının çoğunun bilinmediği söylendi.
 • Eşit ücret konusunun çok önemli olduğu eklendi.

Sonuç:

Etkinlik sonunda öğrenciler hem oyun hem de atölye çalışmasının oldukça eğlenceli ve faydalı olduğunu belirttiler. Değerlendirmelere bağlı olarak pandemi nedeniyle kısıtlı sayıda kişiyle gerçekleştirdiğimiz bu çalışmanın amacına ulaştığını söyleyebiliriz. Öğrenciler hem önceden tecrübe ettikleri hem de oyun sırasında kazandığı farkındalıkları bir araya getirerek fikir, öneri ve ihtiyaçlarını paylaştı.

atölye