Zeynep GÜNSÜR YÜCEİL/ [email protected]Zeynep

1968 yılında İstanbul’da doğdu. Sırasıyla, sosyoloji, gösteri sanatları ve tarih alanlarında akademik çalışmalarına devam etti. Halen Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde ve Yıldız Teknik Üniversitesi’nde ders vermektedir. 2005 yılından itibaren DBM adında uluslararası bir dans ağında çalışmakta olan Günsür, 1990 yılından beri, bağımsız olarak disiplinlerarası gösteri çalışmalarına devam etmekte ve 1999 yılından itibaren “Hareket Atölyesi” adı altında başlattığı topluluk ile hareket tiyatrosu alanında işler üretmektedir.

 


Suncem KOÇER / [email protected]

SuncemYrd. Doç. Dr. Suncem Koçer Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğretim üyesidir. Çift doktora derecesini 2012 yılında Indiana Üniversitesi Antropoloji ve İletişim & Kültür bölümlerinde tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında haber kültürü, ulus aşırı kamular, kimlik siyaseti, sansür, medya üretim ve dolaşım süreçleri bulunan Dr. Koçer’in akademik çalışmaları American Ethnologist, İnternational Journal of Middle East Studies ve New Media & Society gibi dergilerde yayımlanmıştır. Kadri Has Üniversitesi'nde ikna ve propaganda, haber kültürü, iletişim kampanyaları, etkili konuşma ve belgesel sinema üzerine dersler veren Dr. Koçer aynı zamanda İMC TV’de yayınlanan Medya Atlası ve Öteki Sinema programlarını hazırlayıp sunmaktadır.

 


 

Şehnaz ŞİŞMANOĞLU ŞİMŞEK/ [email protected]sehnaz

Şehnaz Şişmanoğlu Şimşek 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Felsefe bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünde (2003), doktorasını ise Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde tamamladı (2014). Halen Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Şişmanoğlu Şimşek, Modern Diller Bölümü’nde Türk Dili ve Edebiyatı dersleri vermektedir. Çalışma alanları şunlardır: 19. yüzyıl Karamanlıca (Yunan harfli Türkçe) edebiyat ve basın, 19. yüzyılda Osmanlı edebiyatı, tefrika roman geleneği, çeviri-adaptasyon çalışmaları, Türkçenin toplumsal tarihi, dilde cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyet eğitimi.

 


Eylem YANARDAĞOĞLU / [email protected]

EylemEylem Yanardağoğlu 1997 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji bölümünde yüksek lisans programını tamamladı ve aynı yıl Britanya Dışişleri Bakanlığı (Chevening) bursunu kazandı. İkinci yüksek lisans derecesini 2000 yılında London City University’de Uluslararası Gazetecilik programında tamamladı. 2001-2003 yılları arasında Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştı, 2003 yılında Londra City University’de başladığı sosyoloji doktorasını 2008 yılında tamamladı. Ayı yıl Türkiye’ye döndü ve Sabancı Üniversitesi’nde uluslararası bir projede proje sorumlusu olarak çalıştı. 2009-2013 yılları arasında yılında Bahçeşehir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü’nde öğretim üyesi olarak bulundu ve Uluslararası Gazetecilik, Alternatif Medya, Araştırmacı Gazetecilik İletişim Teorileri gibi lisans dersleri verdi. Doktora sonrası çalışmalarında uluslararası iletişim alanına yöneldi. 2011 yılında TÜBİTAK doktora yurtdışı bursunu kazanarak Londra Westminster Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak bulundu, seminerler verdi, burada yürüttüğü araştırmada BBC’deki haber üretim kültürünü inceledi, editör ve üst düzey yetkililerle çalıştı, kurum içi eğitim programlarına katıldı. 2013 yılında Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi yeni medya Bölümü’ne katılan Eylem Yanardağoğlu, halen Türk dizilerinin ulusötesi alımlaması üzerine çalışmakta, Avrupa’da görev yapan yabancı gazeteciler üzerine Belçika, Almanya, İsviçre ve Avusturya’dan üniversitelerle ortak bir çalışmanın Türkiye ayağını yürütmektedir.


Olgun AKBULUT /  [email protected]

olgun akbulutOlgun Akbulut, İnsan Hakları ve Anasaya Hukuku alanında öğretim görevlisidir. Araştırma alanları insan hakları, azınlık hakları ve karşılaştırmalı anayasa hukuku konularını ele almaktadır. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde post-doc misafir araştırmacısı ve Raoul Wallenberg İnsan Hakları ve İnsani Hukuk Enstitüsü'nde (Lund / İsveç) doktora araştırmacısı olarak görev yaptı. Dr. Akbulut’un çalışmaları, insan hakları ve anayasa hukuku alanında hem Türkiye'de hem de yurtdışında çeşitli akademik dergilerde yayınlamıştır. "Legal Basis for Living Together in Peace" ve "Religious Pluralism from Constitutional Perspectives" kitaplarına ek olarak, "Minority Self-Government in Europe and the Middle East: From Theory to Practice" (Brill 2019) Akbulut'un en son yayınlanan kitabıdır.


Şebnem EŞSİZ / [email protected]

şebnem eşsizŞebnem Eşsiz, Kadir Has Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine katılmadan önce Lawrence Livermore National Lab ve Bioengineering Department at University of California'da post-doc kadrolarında bulundu. Biyosavunma alanında projeler üzerine çalıştı. Yüksek lisans derecesini Koç Üniversitesi Kimya Bölümü'nde tamamladıktan sonra Doktora derecesini University of Pittsburgh'da Computational Biophysics alanında aldı. Başlıca araştırma alanları, computational structural biology ve Alzheimer ve Parkinson'daki neurodegenerative hastalık mekanizmalarıdır.
 

 


Hasan TEKGÜÇ / [email protected]

hasan tekgüçDoç. Dr. Tekgüç lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi'nde,  doktora derecesini de Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde Ekonomi alanında tamamladı. Başlıca ilgi alanları kalkınma ve çalışma ekonomisidir. Kalkınma alanındaki çalışmaları alternatif yoksulluk önlemlerinin hesaplanması ve sosyal yardımın yoksulluk ve eşitsizlik üzerindeki etki değerlendirmesine odaklanmıştır. Çalışma ekonomisi alanında yaptığı araştırmalar, Türkiye'de cinsiyetler arası gelir eşitsizliği ve iş geçişi zorluklarına odaklanmıştır. Ayrıca göç ekonomisi üzerine iki makalesi vardır ve bu çalışmalarla hem iç göç hem de Suriyeli göçmenlerin Türkiye'deki yerlilerin istihdamı üzerindeki etkilerine katkıda bulunmuştur. Tekgüç, uygulamalı ekonometri uzmanıdır ve hane halkı mikro veri setleriyle çalışma konusunda önemli deneyime sahiptir. Halen, Türkiye'de vergi ve sosyal harcamaların mali yansımasını araştıran bir projenin birincil araştırmacısıdır. Proje, Türkiye Ulusal Bilim Vakfı tarafından finanse edilmektedir.

 


Perrin ÖĞÜN EMRE [email protected]

perrin öğünDr. Öğr. Üyesi Perrin ÖĞÜN EMRE Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünde öğretim üyesidir. Université Libre de Bruxelles’de Uluslararası Politika üzerine yüksek lisansını tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde doktora derecesini  almıştır. 2005’ten beri Kadir Has Üniversitesi’nde çalışmaktadır. Çalışma alanları alternative medya, dijital aktivizm, söylem analizi ve toplumsal cinsiyet çalışmalarını kapsamaktadır. 2015-2017 tarihleri arasında, araştırmacı olduğu TÜBİTAK projesinde kırsalda yaşayan kadınları farklı başlıklar altında incelemiştir. Halen, bir başka TÜBİTAK 1001 destekli projede Türkiye’de mülteci algısına dair farklı grupların ürettikleri söylemler üzerine araştırmaları sürdürmektedir. 2013’ten beri iki yılda bir düzenlenen Yeni Medya Çalışamaları Ulusal Kongresinde Düzenleme Kurulunda görev almaktadır. Yakın dönemde,sivil toplum kuruluşlarına yönelik videoaktivizm eğitmi ve cinsiyetçi dijital şiddetle mücadele konularında atölyeler düzenleyen ekipte yer almaktadır.  

 


Sevinç RENDE

Sevinç RendeDr. Sevinç Rende 2006 yılında Amherst'teki Massachusetts Üniversitesi'nden Ekonomi alanında doktora derecesi aldı. ABD, İspanya ve Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet, İşgücü Piyasaları ve Uluslararası Kalkınma ve Orta Doğu'nun Ekonomi Politiği üzerine dersler vermiştir. Sosyal politika, çocuk işçiliği ve eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği, işgücü piyasaları ve sosyal uyum ve etnik konularında kapsamlı yayınları vardır. Dr. Rende 2014 yılında UNU-WIDER'de (Helsinki) misafir araştırmacı bursu kazandı. Araştırmaları ve yayınlarında "the effectiveness of foreign aid using neural networks" konusuna odaklandı. 2019 yılında Pisa Üniversitesi'nde "Small Area Estimations" hakkında çalışmak için INGRID2 bursunu kazandı. Çalışmaları daha sonra Eurofund, Dublin, tarafından yayınlandı. Social Indicators Research, Journal of Interpersonal Violence, Journal of International Women’s Studies, ve Journal of International and Comparative Social Policy dergilerinde makaleleri yayınlandı.

Akademik araştırma ve öğretimi, uluslararası kalkınmada geniş pratik alan deneyimi ile birleştirmiştir. 2007 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) danışmanlığına başladı ve 2018 yılına kadar yoksulluğun azaltılması için politika danışmanı olarak görev yaptı. Dr. Rende, danışman olarak görev yaparken Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya'daki yerel, ulusal ve bölgesel ekiplerle yakın olarak çalıştı.

Dr. Rende, Türkiye'deki Suriye savaşının yansımalarının ardından ILO için 2019 ve 2020'de Türkiye'deki genç mülteci entegrasyonu programlarını değerlendirdi. Dr. Rende, yakın zamanda UNDP için Bosna Hersek'teki NHDR 2020 Social Inclusion'da görselleştirilecek idari verileri ve mevcut anketleri analiz etti. Düzenli olarak ulusal ve uluslararası kalkınma ajanslarına danışmanlık yapmaya devam ediyor.

 


Gözde ÇÖREKÇİOĞLU İSHAKOĞLU /[email protected]

Dr. Gözde Çörekçioğlu İshakoğlu, Kadir Has Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Doktora derecesini Ocak 2019'da European University Institute’den Ekonomi alanında almıştır. Kültürün ekonomik sonuçları, Cinsiyet Eşitsizliği ve Politik Ekonomi alanında araştırmalar yapan bir uygulamalı ekonomisttir. Ampirik araştırmalarında yarı-deneysel yöntemler ve orjinal veri setleri kullanmaktadır. Aynı zamanda Association for Analytic Learning about Islam and Muslim Societies (AALIMS) üyesidir. Makaleleri Journal of Comparative Economics, Oxford Review of Economic Policy ve Journal of Political Institutions and Political Economy'de yayınlanmıştır. Son yayını “Unveiling the effects of a headscarf ban: Evidence from municipal jobs in Turkey ", 2018'de UniCredit Vakfı tarafından dünyada iki makaleye verilen Toplumsal Cinsiyet Ekonomisi alanında En İyi Makale ödülünü almıştır. Şu anda, Türkiye’den büyük ölçekli şirketlerle geniş ölçekli bir saha deneyinin eş-yürütücüsüdür. Bu çalışmanın kadınların kurumsal sektörde liderliği ile ilgili önemli bir cinsiyet açısına sahip sonuçları yayınlanacaktır. Ayrıca, Norveç Araştırma Konseyi tarafından fonlanan ve Norveç idari verilerini kullanarak aile politikalarının kadınların kariyeri üzerindeki etkisini araştıran bir araştırma ekibinin de parçasıdır.

 


Bağdaşık Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Richa NAGAR