Önsöz

Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bütünlüklü bir şekilde tüm kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanmasına yönelik çalışmalar sadece Türkiye’de değil dünyada da oldukça önemlidir. Yasal, siyasal ya da bireysel adımların yanı sıra kurumsal adımlar da bu değişim için oldukça anahtar bir öneme sahiptir. Reklam kampanyaları, sosyal medya paylaşımları, insan kaynakları süreçleri, yönetim kademelerinde eşitlik, iş-yaşam dengesi, iletişim ve kapsayıcılık gibi başlıklar kurumların ulaşmak istediği hedefler için kilometre taşlarını oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama ve kurum içerisinde kapsayıcı olmaya yönelik çalışmalar daha da gelişerek devam ediyor. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’miz bütünlüklü çalışmalarıyla toplumsal cinsiyet eşitliğine giden yolda önemli bir rota oluşturan kurumlardan biridir. Araştırma merkezimiz ve dahil olduğu Kadir Has Üniversitesi’ne ek olarak başka kurum ve kuruluşların kurumsal değişimlerini sağlayabilmesi adına çeşitli faaliyetler yürütmekte, onların bu değişimlerine destek ve katkı sunmaktadır.

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi olarak hazırlamış olduğumuz bu araç seti kurumsal bir adım atmak isteyenler tüm kurum ve kuruluşlar için bir rehber niteliğindedir. Bu araç setini oluşturmamızın sebebi toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık gibi günümüzün önemli konularında çalışılan birimi, departmanı veya firmayı geliştirmek isteyenlere yol göstermektir. Amacımız bu kurumsal değişimin sistematik ve sürdürülebilir olabilmesi için 2019 yılında başarıyla sonlandırdığımız SAGE Projesi (Systemic Action for Gender Equality – Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Sistemik Eylem) ile kazandığımız bilgi ve tecrübelerimizi ilgili kişi, kurum ve kuruluşlar için de paylaşılabilir olmasını sağlamaktır.

SAGE, Merkezimizin, dünyanın 7 farklı ülkesinden bir araya gelen paydaş üniversiteler ile yüksek öğretim ve araştırmada toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda daha güçlü eylemler aramak için tasarladığı bir projedir. SAGE, 2016 yılında başlayan ve Avrupa Birliği Horizon 2020 tarafından finanse edilen bir projedir.

Bu proje her ne kadar yüksek öğretim kurumları için tasarlanmış, uygulanmış ve test edilmiş olsa da ortaya çıkartılan araç seti, model ve prensipler tüm kurum ve kuruluşlar için kullanılabilir ve uygulanabilir bir modeldir. Proje hakkında bilgileri okurken sizlerden kendi kurumunuzu özne olarak hayal edip okumanızı ve değerlendirmenizi öneriyoruz. Bu proje sadece yüksek öğretim kurumlarında değil kurumsal değişim isteyen her yerde uygulanabilir çözümler ve öneriler sunmaktadır.

Araç setini detaylı incelemek için tıklayınız.