Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Planlamak

Prof. Dr. Mary Lou O’Neil
Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi Müdürü


Son yıllarda yapılan araştırmalar eşitliğin işletmeler açısından karlı olduğunu ortaya koydu. Mevcut ekonomik koşullar altında iş dünyasının başarılı kalmak için elinden geleni yapması gerekiyor. Bu da çeşitlilik ve katılım gibi konuları daha fazla gözardı edemeyecekleri anlamına geliyor. Çeşitliliği olan takımlar, tek çeşitten oluşan takımlara göre %87 daha iyi karar veriyorlar. [1] Bu takımlar daha hızlı karar veriyor ve daha az toplantıya ihtiyaç duyuyor.[2] Toplumsal cinsiyet eşitliği neredeyse bütün şirketlerin kendilerini geliştirebilecekleri bir alan. Kadınlar küresel işgücünün yaklaşık yarısını oluşturuyor ve işletmelerin kadınların sahip olduğu yeteneği ve potansiyeli yok sayma lüksü yok.


İşyerinde daha eşitlikçi bir ortam yaratmak isteyen şirketlere yardımcı olmak amacıyla Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi bir Kurumsal Değişim İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Araç Seti hazırladı. Bu set toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili bir eylem planı hazırlamak isteyen bir kurumdaki her seviyedeki çalışanlar tarafından kullanılabilir.


Araç setinin temel hedefleri, kadın çalışanların işe alım, devamlılık ve kariyer ilerlemesi konusunda karşılaştıkları engellerin kaldırılması, karar alıcı mekanizmalardaki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin vurgulanması ve gerekli adımların atılması, tüm çalışmalarda toplumsal cinsiyet odağının güçlendirilmesi olarak sıralanabilir.


Araç setinin temelini 4 adım oluşturuyor:

araç seti

1. Planla: Bu, muhtemelen toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda kurumun panoramik bir fotoğrafını çekmek açısından en önemli adım. Toplumsal cinsiyete göre dağılımı yapılmış bir verinin toplanması çok önemli. Ayrıca eşitliği etkileyebilecek olası bütün politikaların da gözden geçirilmesi gerekir. Bütün bilgi toplanıp analiz edildikten sonar bir plan ortaya çıkarılabilir. 

2. Yap: Uygulama aşamasında kurum içinde toplumsal cinsiyet eşitliği planının faydalarını anlayabilecek birinin olması çok önemli. Aynı zamanda mümkün olan bütün paydaşları sürece katmak da gerekir. Plan farklı konuları içerebilir ama dâhil edilmesi gereken en önemli konular şunlardır:  kurumsal yönetim, iş-yaşam dengesi, kariyer gelişimi ve bilgi oluşturma. Bu planlarda liderlik pozisyonlarına belli bir oranda kadın atamak, çalışanlara eşitlik eğitimleri vermek, genişletilmiş doğum izinleri vermek ve bakım sorumluluğu olanlara bakım izni vermek gibi eylemler yer alabilir.
 
3. Kontrol et:  Planda yer alan hedeflerin net olması, ölçülebilmesi, takvimi olması ve uygulayacak kişinin belirlenmesi önemlidir. Bu, hem denetleme hem de ölçme süreçlerine yardımcı olacaktır.
 
4. Harekete geç:  Bir toplumsal cinsiyet eylem planına bağlılığı ve planın bilinirliğini sağlamak için onu duyurmak çok önemlidir. Plan bütün çalışanlara dağıtılabilir, intranet sistemlerine yerleştirilebilir ve işletmenin web sitesine konabilir. Eşitlik yolunda başarı hikayelerini paylaşmak ve elde edilen ilerlemeleri duyurmak da önemlidir.
 
Toplumsal cinsiyet eşitliği planı işletmelerin çeşitliliği kucakladığı ve işyerinde bir eşitlik kültürü oluşturma hedefini ortaya koyan somut bir eylemler bütünüdür. Bu planı oluşturmayı başaran şirketler diğerleri için de bir model teşkil edecektir. Kurumsal Değişim İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı Araç Setinin tamamına bu linkten ulaşılabilir.

 

[1] Larsen, Eric. New Research: Diversity + Inclusion = Better Decision Making At Work https://www.forbes.com/sites/eriklarson/2017/09/21/new-research-diversity-inclusion-better-decision-making-at-work/?sh=29a2ce7b4cbf
[2] Larsen, Eric. New Research: Diversity + Inclusion = Better Decision Making At Work https://www.forbes.com/sites/eriklarson/2017/09/21/new-research-diversity-inclusion-better-decision-making-at-work/?sh=29a2ce7b4cbf

Kaynak: Mary Lou O'Neil, Lead Network Bülteni, Eylül 2021, http://www.leadturkey.net/wp-content/uploads/2021/09/Mary-Lou-O’NEIL-Eylül-2021.html#_ftnref1