Türkiye'deki toplumsal cinsiyet ve kadın algısına yönelik her yıl yapılan bu anket çalışması, toplumsal cinsiyet çalışmalarında karşılaştırma yapmak için bir veri tabanı oluşturmayı ve araştırmacılara bir temel oluşturmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, anket Türkiye'deki cinsiyet ve kadın konuları ile ilgili ilginç konulara odaklanmaktadır. Anket, yedi farklı bölümden oluşmaktadır: kadın, aile ve toplum; çalışma hayatında kadınlar; iş hayatında eşit fırsatlar; sosyal roller ve çalışma ilişkileri; kadın ve LGBTI haklarına yaklaşım; medyada kadınlar; kadınlar ve siyaset.

2022

2022

Sunuma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

2020

2020

Sunuma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

2019

2019

Sunuma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

2018

2018

Sunuma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

2017

2017

Sunuma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

2016

2016

Sunuma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.

2015

2015

Sunuma ulaşmak için lütfen buraya tıklayınız.