Ayşegül Akdemir

2Ayşegül Akdemir lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde 2009 yılında tamamladıktan sonra, Almanya Augsburg Üniversitesi’nde Çatışma Araştırmaları alanındaki yüksek lisansını Arabuluculuğun Feminist Eleştirisi başlıklı teziyle 2011’de aldı. 2016’da tamamladığı Essex Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’ndeki doktora çalışması, Britanya’daki Alevilerin ulusötesi kimlik inşası konusunu ele aldı. Alevi kurumlarındaki kadınların konumu ve güçlenmesiyle ilgili doktora sonrası projesi, Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Merkezi (KoçKam) tarafından desteklenmiştir. Toplumsal cinsiyetin çağrı merkezi çalışanlarının duygusal emek deneyimlerine olan etkisini incelediği çalışması halen devam etmektedir. Kimlik, ulusötesi göç, toplumsal cinsiyet ve duygusal emek konularında ulusal ve uluslararası dergi ve kitaplarda makaleleri bulunan Dr. Akdemir, İngilizce ve Almanca bilmektedir.

 

 

 

 

 

Gülfer Ulaş

1Gülfer Ulaş, Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde doktora adayı ve London School of Economics and Political Science Ortadoğu Çalışmaları Merkezi’nde misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. 2011 yılında King’s College London Üniversitesi’nde “Uluslararası İlişkiler Teorileri” ve “Uluslararası Çatışma Çözümü” dersleri almış ve burada “Kadınların Çatışma İçerisindeki Yerleri” ve “Avrupa Birliği’nin Kriz Yönetimi” ile ilgili politikalarını incelemiştir. 2012 yılında Türkiye Dışişleri Bakanlığı içerisinde Stratejik Araştırma Merkezi’nde staj yapmış ve eğitimlere katılmıştır. İlgi alanlarına yönelik olarak, Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi (Brüksel), Avrupa Dış İlişkiler Konseyi, Uluslararası Kalkınma Departmanı, MSF, Milletler Topluluğu Sekretaryası ve İngiliz Parlamentosu’nda çeşitli aktivitelere katılmıştır. Yüksek lisans tezini Avrupa’da 11 Eylül sonrası artan güvenlik endişeleri üzerine araştırırken, terör örgütlerine kadınların katılma oranının ilgisini çekmesi üzerine doktora çalışmalarını IŞİD’e katılan kadınlar ve onların radikalleşme süreçleri üzerinde devam ettirmiştir. Böylece, çalışma alanları güvenlik, terör, terörle mücadele, radikalleşme ve cinsiyet konularını kapsamaktadır. Şu anda doktora tezinde kadınların IŞİD’e katılma motivasyonlarını ve radikalleşme süreçlerini çalışmaktadır. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nde doktora araştırmacısı olarak güvenlik konusunu cinsiyet üzerinden inceliyor ve bu çalışmayla kadınlara yönelik yüzeysel güvenlik çalışmalarını aşmayı amaçlıyor.

 

 

 

Namalie Jayasinghe

namalieNamalie Jayasinghe doktora çalışmalarını American University Uluslararası İlişkiler Fakültesi’nde tamamlamış ve tezinde doğal afetlerin Sri Lanka’da etkilerini toplumsal cinsiyet bakış açısıyla çalışmıştır. Namalie lisans derecesini New York University İktisat Bölümü’nden almıştır. Yüksek lisans çalışmalarını London School of Economics’ta çevre ve kalkınma alanında gerçekleştirmiştir. Akademik kariyerinin dışında sürdürülebilir kalkınma alanında uluslararası deneyime sahiptir. Uganda’da kırsal mikro-finans örgütleriyle ve Sri Lanka’da Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile birlikte çalışmıştır. Ayrıca, New York merkezli bir sosyal adalet vakfında ekonomik kalkınma, toplumsal cinsiyet eşitliği, ve özellikle Meksika Körfezi’nda doğal afet sonrası yeniden yapılanma projelerinde aktif rol almıştır. Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi’nde doktora sonrası araştırmacı olarak Yard. Doç. Dr. Eser Selen ile birlikte Türk ve Sri Lankalı politikacıların konuşmalarında kadına şiddet ve kadın-erkek eşitliği konularının nasıl belirtildiğini incelemektedir. Bu araştırma iki ülke arasındaki ataerkil toplumun durumu ve benzerlikleri hakkında bilgi üretmeyi amaçlamaktadır. Türkiye ve Sri Lanka özelinde sistemsel güçlerin varlığına bakarak, ataerkil toplum ve hegemonik erkeklik kavramlarının inceliklerini ve külterler arasındaki farklılıklarını açıklamak mümkün olacaktır.

 

 

Pınar Eldemir

Pınar EldemirPınar Eldemir, 2016’da Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programından lisans derecesini 2018 yılında da Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler programından yüksek lisans derecesini aldı. Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra akademide cinsiyetçi kültür ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konulu etnografik bir çalışma yürüten Eldemir, bu çalışmasını Kadir Has Üniversitesi Gender and Women’s Studies Center bünyesinde Misafir Araştırmacı olarak sürdürmektedir. Doktora eğitimine ise Yıldız Teknik Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde ““Everyday Life and Experiences of Doctoral Students in Contemporary Istanbul” başlıklı çalışmasıyla devam etmektedir. Eldemir’in akademik ilgi alanları, gündelik yaşam sosyolojisi, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet, niteliksel araştırma yöntemleri ve akademi tarihidir.