Mary Lou O'Neil / [email protected]

mloProf. Dr. Mary Lou O'Neil Kadir Has Üniversitesi'nde profesör olarak çalışmakta ve Üniversite'nin Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi'nin müdürlüğünü yapmaktadır. Lisans derecesini 1990 yılında The Evergreen State College'dan liberal arts alanından almış, Master derecesini 1994 yılında University of Wyoming'den Amerikan Çalışmaları alanında almış ve Doktora derecesini 2000 yılında University of Kansas'dan Amerikan Çalışmaları alanında almıştır. İkinci Master derecesini 2000 yılında İngiltere'de University of Exeter'de Kadın Çalışmaları alanında almıştır. Dr. O'Neil 2009 yılında Tulane University Newcombe Kadın Çalışmaları Merkezi'nde misafir öğretim üyeliği yapmıştır. Dr. O'Neil'in European Journal of Women’s Studies, Fashion Theory, American Studies International Journal of Women’s Studies, Feminist Media Studies, Asian Women ve Turkish Studies gibi dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.


 

Aslı Çarkoğlu / [email protected]aslı

Aslı Çarkoğlu, Boğaziçi Üniversitesi'nden Psikoloji alanında lisans derecesini (B.A), West Lafayette, IN'de Purdue Üniversitesi'nden Aile Etütleri alanında master M.A. ve doktora (Ph.D.) derecelerini almıştır. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Robert Wood Johnson Vakfı tarafından verilen bir bursla Arizona Üniversitesinde tıbbi antropoloji üzerine doktora sonrası çalışmalarına devam etmiştir. Mart 2013'ten beri Kadir Has Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde çalışmaktadır. 2012'den beri Türk Psikologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı olarak görev yapmaktadır. Aynı zamanda Türk Psikologları Derneği Kadın ve Cinsiyet Konuları Çalışma Grubu'nun kurucu üyesidir. 1998'den bu yana ABD Ulusal Aile İlişkileri Konseyi Feminizm ve Aile Çalışmaları Bölümü üyesidir. 
 


Eser Selen / [email protected]

eserBilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü birincilikle bitirdi (1997). Yüksek lisansını aynı bölümde Resim Anabilim Dalı’nda (1999), daha sonra New York Üniversitesi Performans Çalışmaları bölümünden 2002’de aldı. Doktorasını New York Üniversitesi Performans Çalışmalarında 2010’da tamamladı. Araştırma alanları ağırlıklı olarak çağdaş sanat, yeni medya, performans çalışmaları, cinsiyet kuramları ve görsel kültürdür. Gender Place and Culture, Women & Performance: A Journal of Feminist Theory ve International Journal gibi akademik dergilerde yayınlanan makalalerinin, yurt içi ve yurt dışında birçok konferansa konuşmacı olarak katılarak çeşitli alanlarda sunduğu bildirilerinin yanı sıra görsel sanatlar alanında yurt içinde ve yurt dışındaki sergilere katılıp, performanslar gerçekleştiren Selen Kadir Has Üniversitesi, İletişim Tasarımı Bölümünde Yardımcı Doçent olarak görev yapmaktadır


 

Reyda Ergün (İzinde) / [email protected]reyda

Lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldı. İnsan hakları hukuku alanında yaptığı yüksek lisansın ardından Galatasaray Üniversitesi’nde kamu hukuku doktora programını tamamladı. Doktora araştırmaları sırasında 2006-2007 akademik yılında Córdoba Ulusal Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde konuk araştırmacı olarak Arjantin’de bulundu. 2012’den beri Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapan Ergün, ağırlıklı olarak, siyaset felsefesi, hukuk felsefesi, hak kuramları, insan hakları hukuku ve toplumsal cinsiyet alanlarında çalışmaktadır. Ergün’ün çalıştığı alanlarda, ulusal ve uluslararası, yayın, bildiri ve çevirileri bulunmaktadır.


Esin Paça Cengiz / [email protected]

esin paça cengizEsin Paça Cengiz doktora derecesini 2015 yılında Royal Holloway, Londra Üniversitesi Medya Sanatları programından almaya hak kazandı. Doktora tezini, tarih, hafıza ve sinematik temsil ilişkisi bağlamında sinema, toplumsal hafıza, travma ve geçmiş temsilleri üzerine yazdı ve doktorasını “with distinction” derecesi ile tamamladı. 2015 yılında Kadir Has Üniversitesi Radyo, TV ve Sinema Bölümü bünyesine katılan Paça Cengiz’in akademik çalışmaları Cinema Journal, Rethinking History, Toplumsal Tarih dergilerinde yayınlandı. Paça-Cengiz’in araştırma alanları tarih, hafıza, travma ve sinema ilişkisi, sinema tarihi, deneysel film ve video, Türkiye Sineması, Narratoloji ve Dünya Sinemasını kapsar.